fbpx

Hasta ve Çalışan Güvenliği

 

Merhabalar. Bugün size hasta ve çalışan güvenliğinden bahsedeceğim. Keyifli okumalar dilerim.

Güvenlik: Hiçbir şey olmama hali.. Reason (1998) güvenliği dinamik bir eylemsizlik hali olarak ifade etmektedir. Eylemsizlik doğası gereği genel kabul gören ve istenilen bir durumdur. Sonuçlar beklenenin zıddını göstermedikçe güvenlik dikkatlerin üzerinde yoğunlaşmasını gerektiren bir konu değildir. Güvenlik soyut bir kavramdır. “İnsanlar herhangi bir şeyi görmediklerinde her şeyin yolunda gittiğini düşünürler.” Planlandığı gibi devam ettiği sürece hiçbir şey olmamaya devam eder. Fakat bu yanıltıcı bir durumdur. Çünkü çok sayıda dinamik girdi bir araya gelerek bu “hiçbir şey olmama halini” yaratmaktadır.

  • Hasta Güvenliği

Hasta güvenliğini tehdit eden olaylar, bakım yönetiminden kaynaklanan, ölümle yaşamı tehdit eden bir hastalıkla sonuçlanan zarar görmeler olarak tanımlanabilir.

 Hasta ve hasta yakınlarını, hastane çalışanlarını fiziki ve psikolojik güvenliği sağlamayı amaçlar. Burada temel hedef; hizmet sunumu sırasında hata oluşmasını engelleyecek hatalar nedeniyle hastayı olası zararlardan koruyacak hata olasılığını ortadan kaldıracak bir sistemin kurulmasıdır (Güven, 2007:411-422).      

  • Çalışan Güvenliği    

Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması için TC. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.05.2012 tarihinde genelge yayınlamıştır.  Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için düzenleme yapılmıştır. Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi adına program hazırlanmıştır. Beyaz kod uygulamasına geçilmiştir. Sağlık çalışanlarına güvenlik açısından eğitim verilmiştir. Çalışanlar için güvenlik komitesi kurulmuştur. Çalışanlar için güvenlik programı hazırlanmıştır. Çalışanlara yönelik sağlık taramaları yapılmıştır. Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasını sağlanmasına dair yönetmelik oluşturulmuştur. Sağlık çalışanlarına iletişim becerileri, öfke kontrolü ve özellikle hasta ve hasta yakınıyla iletişim konularında eğitim verilecektir. Sağlık çalışanlarına şiddet davranışına karşı tedbir alma eğitimleri verilecektir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere “Bakanlık Beyaz Kod Birimi” kurmuş ve 24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefon ve “www.beyazkod.saglık.gov.tr” internet sayfası oluşturulmuştur. Riskli bölümlerde çalışan personel için ilgili mevzuat doğrultusunda çalışan güvenliği programları oluşturulur, gereken önlemler alınır ve Sağlık taramaları yapılır. Çalışan güvenliği programı: Sağlık taramaları, iğne ucu yaralanmaları, antineoplastik ajanlar, kişisel koruyucu ekipman, izolasyon önlemleri, radyasyon güvenliği, lateks alerjisi, aşı programlarını oluşturur ve riskli alanlarda personelin korunmasını sağlar.

 

Sağlık hizmetinin kalitesini doğrudan etkileyen kişiler çalışanlardır. Bu etkilerden doğrudan etkilenenler ise hastalardır. Nitelikli bir hizmetin olması için ortamın güvenilir olması gerekir. Günümüzde sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliğini tehdit eden biyolojik, kimyasal, fiziksel ve psiko-sosyal birçok tehlike bulunmaktadır. Bu tür tehlikeler sağlık çalışanlarında ve hastalarda örgütlerine yönelik güvensizliğe sebep olmaktadır. Hasta ve Çalışan güvenliği hakkında anlatacaklarım buraya kadardı okurken keyif almanız dileğiyle.

 


EtkinKampüs, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği etkinliklerle sadece akademik değil, aynı zamanda mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Etkin Kampüs’ün öğrencilere sunduğu  fırsatlar, onların alanlarındaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı oluyor.
Kampüs temsilciliği hakkında detaylı bilgiye erişmek için tıklayın.
Tüm etkinliklere ulaşmak için tıklayın.


YAZAR:Türkan Aslan
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü 3. Sınıf

Bu Yazıyı Paylaş
Yorum Yap