fbpx

Sosyoloji

Toplumsal Eşitsizliklerin Kökeni ve Sonuçları Toplumsal açıdan eşitsizliği ele almadan önce eşitsizlik kavramını tanımlamakta yarar var. Eşitsizlik çok yönlü bir olgudur. Ekonomik eşitsizlik, siyasi eşitsizlik, sosyal eşitsizlik, yaşa ve cinsiyete dayalı eşitsizlikten söz edebiliriz. Birleşmiş Milletler dünyadaki ülkelerin huzur ve...
Daha Fazla
Göç ve Kültürel Kimlik: Birlikte Yaşamanın Yolları Göç ve kültürel kimlik, hayatımızın her alanında varlığını sürdüren ve toplumu hem pozitif hem de negatif anlamda etkileyen önemli kavramlardır. Yakından veya uzaktan toplumu olumlu, olumsuz anlamda etkilemektedir. Peki, göç ve kültürel kimlik...
Daha Fazla
Boşanan ve Boşanma Aşamasındaki Kadınların Toplumdaki Statüsü Biyolojik işlevi ile insan neslinin sürekliliğini devam ettiren, karşılıklı ilişkililerin kurulduğu, sosyalleşmenin başladığı yer olarak tanımlanan aile toplumun en temel yapı taşı olmakla beraber toplumsal olarak önem taşımaktadır. Geçmişten günümüze toplum değişmektedir ve...
Daha Fazla
Doğal Afetlerin İnsanlar Üzerinde Bıraktığı Etkiler Doğal afetler, insanlar üzerinde büyük etkiler bırakan olaylardır. Bu afetler, birçok farklı şekilde meydana gelebilir ve ciddi hasarlara, can kayıplarına ve psikolojik etkilere neden olabilir. İnsanların hayatını ve yaşam alanlarını tehdit eden bu afetler,...
Daha Fazla
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Ayrımcılık  Kadın veya erkek günlük anlamda biyolojik bir varoluşun bizlere getirdiği terim olarak kullanılır. Doğan her varlık dişi veya eril olarak doğar ve hayatının geri kalanını bu biyolojik unsur belirler. Lakin biyolojik erillik veya dişillikten...
Daha Fazla
Kıtlık Teorisi’nin Kararlar Üzerinde Etkisi   Kıtlık Teorisi’ni hiç duydunuz mu? Kıtlık Teorisi olarak da bilinen bu büyüleyici teori, kıtlığın karar vermemizi ve davranışlarımızı nasıl etkilediğini araştırıyor. Günümüz dünyasında, kaynakların sınırlılığı ve taleplerin artmasıyla birlikte kıtlık kavramı önem kazanmaktadır. Kıtlık,...
Daha Fazla
Kitap 11 bölümden oluşmaktadır ve Bell Hooks kitabı kendi yaşantıları üzerinden anlatmıştır.   Kitap, duygusal yoksulluk içindeki kadınların ümitsizce erkek sevgisi aradığından bahseder. Kız ve erkek çocukların kendilerini bütünlüklü değer kabul görmemiş bir sevgide oldukları için erkeklere kızgın büyümeleri normal...
Daha Fazla
Sosyoloji Mezunlarının Yüksek Lisans Yapmaları İçin Gereken Şartlar Sosyoloji bölümü, toplumsal yapı, kültür, sosyal değişim ve sosyal ilişkiler gibi konuları inceleyen bir disiplindir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, toplumsal olayları anlama, yorumlama ve açıklama konusunda uzmanlaşmışlardır. Bu nedenle, sosyoloji bölümü...
Daha Fazla
Sosyal Çevreden Oluşan Baskı ve Şiddet  Şiddet olgusu günümüzde oldukça popüler ve ilgi çekmekte. Şiddet kavramı ise oldukça kapsamlı olmakla birlikte şiddete iş ortamında, okulda, ailede kısacası yaşamın her alanında karşılaşabiliriz. Şiddet sadece gençler üzerinde olmamakla birlikte her yaş bireylerde...
Daha Fazla
Deprem Sonrası Yaşanan İç Göçün Sosyo-Ekonomik Etkisi Her an dünyanın her yerinde farklı doğal afetler yaşanmaktadır. Ülkemizde de sık sık yaşanan doğal afetlerden biri depremdir. Deprem halk arasında zelzele ya da yer sarsıntısı olarak da adlandırılmaktadır. Afet ve Acil Durum...
Daha Fazla