fbpx

Sağlık Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, gelecek nesiller için doğal kaynakların korunmasını ve çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan yaşanabilir bir dünyanın sağlanmasını amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve çevresel etkilerin azaltılması ile birlikte sosyal adaleti ve ekonomik refahı sağlamayı amaçlamaktadır.

“Sürdürülebilirlik kavramı ilk kez, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 1982 yılında kabul edilen Dünya Doğa Şartı belgesinde yer almıştır (Tosun vd.,2009).

“Sürdürülebilirlik birçok farklı disiplinde çalışma konusu olsa da sürdürülebilirliğin ilk ortaya çıkışı daha çok işletmecilik faaliyetlerini kapsamaktadır. Sürdürülebilirlik bu faaliyetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları üzerinde yoğunlaşarak işletmelere yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli stratejik avantajlar sunmaktadır (Heybet vd.,2023).”

Sağlık Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik; sağlık hizmetini sunarken doğaya ve çevreye zarar vermeksizin, imkanlar dahilinde en iyi ve en doğru şekilde sağlık  hizmeti sunumunu sağlamaktır. Sağlık Hizmetleri; İnsanların hastalıklarını teşhis ve tedavi eden, aynı zamanda da sağlığı koruyan ve geliştiren hizmetlerdir. Sağlık sektörü girdi-çıktı ilişkisinin aktif olarak her gün yaşandığı, yenilenen ve gelişen bir sektördür.

Sağlık hizmetlerinin ikamesi yoktur, tüketimi belli bir zamanda olmaz; rastlantısaldır, maliyeti yüksek bir hizmet türüdür. Bu hizmeti alırken eldeki imkanları etkili, verimli ve kaliteli şekilde kullanmak gerekmektedir Bu yüzden sağlık hizmetini kullanmak oldukça önem arz etmektedir. Bu sebeple hizmet sunarken, çevreye zarar vermeden, ekonomik, çevresel ve doğal yaşamın düzenini bozmadan, devamlılığını sağlayacak şekilde  kaliteli bir hizmet sunmak gerekir. Örneğin; Sağlık hizmeti sunarken oluşan atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüştürülmesi ya da imha edilmesi gerekir. 

Sağlık Hizmetlerinde Sürdürülebilirliği öğrenmeye çalışırken; yeşil hastane/yeşil bina gibi kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere doğaya zarar vermeden çevre dostu faaliyet sürdüren hastane/binaları ifade etmektedir.

Yeşil bina, uygulama yapılan binanın yaşam döngüsü boyunca, çevresel dostu olarak ve kaynak açısından verimli olan planlamadan tasarıma, inşaata, işletmeye, bakıma, yenilemeye ve yıkım sürecine kadar söz konusu olan süreçleri ve bu süreçlerin sürdürülebilirlik kapsamında uygulanması ve yönetimini ifade eder. 

“Yeşil hastane kavramı daha çok kıt kaynakların etkin bir şekilde kullanımını ve çevreye duyarlılığı temel alan bir kavramdır. Bu kavram tehlikeli madde, atık, enerji ve su yönetimini kapsamakla birlikte, yenilikçi çevre tasarımlarının etkili bir şekilde uygulanmasını da içermektedir. Yeşil hastane uygulamaları, tesislerin kuruluş yeri seçimi ve binanın inşaatından itibaren hizmet sunum sürecinin her aşamasında çevre dostu olabilmeyi amaçlamaktadır(Mansur vd.,2020).”


EtkinKampüs, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği etkinliklerle sadece akademik değil, aynı zamanda mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Etkin Kampüs’ün öğrencilere sunduğu  fırsatlar, onların alanlarındaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı oluyor.
Kampüs temsilciliği hakkında detaylı bilgiye erişmek için tıklayın.
Tüm etkinliklere ulaşmak için tıklayın.


YAZAR:Zeycan Liman
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4. Sınıf


KAYNAKÇA

Heybet, K. & Duran, C. (2023). Sürdürülebilirlik Sinyali Olarak Faaliyet ve Sürdürülebilirlik Raporlarının İncelenmesi: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Araştırma . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy , 8 (1) , 23-38 .

Mansur, F. & Korkmaz, S. (2020). Sağlık Hizmeti Kullanıcılarının Yeşil Hastane Farkındalık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 22 (3) , 827-850 . 

TOSUN, Ö. G. D. E. K., & Okulu, S. B. M. Y. (2009). Sürdürülebilirlik olgusu ve kentsel yapiya etkileri. Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 2.

Bu Yazıyı Paylaş
Yorum Yap