fbpx

Vuca Döneminde Sağlık Kurumu Yöneticilerinin Kriz Yönetimi

Bir erkek domino taşlarının düşen ve sıralı kısmında eli ile set kurmaktadır.

Vuca Döneminde Sağlık Kurumu Yöneticilerinin Kriz Yönetimi

Sağlık kurumları toplum sağlığını korumak, geliştirmek ve iyileştirmeler yapmak gibi önemli rollere sahip yapılardır. Bu kurumlar, toplum sağlığını odaklarına aldıkları için oldukça karmaşık ve dinamik bir yapıya sahiptirler. Bu durum sonucu, sağlık kurumları dönemsel olarak krizlerle karşılaşabilmektedir. Sağlık kurumlarının karşılaştıkları krizlere örnek olarak; doğal afetler, salgın hastalıklar, halk sağlığını tehdit eden olaylar veya kurumsal sorunlar verilebilir. Sağlık kurumlarının bu krizlere etkin bir şekilde yanıt verebilmesi ve krizleri yönetebilmesi, hem sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği hem de toplumun güvenini sağlamak açısından öneme sahiptir. Ek olarak, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizde yaşanan ve Yüzyılın Felaketi olarak adlandırılan depremler ve 2019 yılında Çin’in Wuhan eyaletinde başlayıp dünyaya yayılan Covid Pandemisi, sağlık kurumlarının karşılaştığı önemli krizlerdendir.  Krizler, yapısı itibariyle geniş kitlede toplumların ve örgütlerin yaşam seyrinde karşılaşabilecekleri, sonu itibariyle karmaşaya neden olabilecek olaylardır. Örgütte yöneticileri sıkıntıya sokan, bilgi akışını sekteye uğratan ve çalışanların çalışma isteğini düşüren her sorun kriz olarak adlandırılamaz. Kriz, bu tür sonuçlara yol açabilir, ancak her sorun kriz değildir. Krizi, örgütlerin devamlılığını yok etme tehdidi olarak adlandırabiliriz.

VUCA, İngilizce “Volatility” (Oynaklık), “Uncertainty” (Belirsizlik), “Complexity” (Komplekslik) ve “Ambiguity” (Çokanlamlılık) terimlerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu dönem, günümüzün hızla ilerlemesi ve öngörülemez iş ve ekonomik ortamın tüketimi için kullanılır. Sağlık kurumlarında da bu VUCA döneminin etkisi altında, özellikle pandemiler, doğal afetler ve benzeri krizlerle çalışmak zorundalar. Sağlık kurumları, pandemiler, doğal afetler, teknolojik değişiklikler ve sosyal olaylar gibi birçok dış etkene maruz kalabilirler. Bu nedenle, VUCA döneminde sağlık kurumlarında kriz yönetimi, oldukça kritik bir öneme sahiptir. Ayrıca, sağlık kurumu yöneticilerinin VUCA döneminin öngörülemez ortamında karşı karşıya kaldıkları krizleri fırsata çevirme becerilerine sahip olmaları da çok önemlidir. Yöneticiler,  VUCA döneminde krizlerin ardına saklanmış gizli fırsatları bulabilmelidirler. Bu beceri, sorunların tamamen ortadan kalkmadığı bir dünyada, yöneticilerin başarılı olmak için ihtiyaç duyacağı önemli bir beceridir. Var olan çelişki ve ikilemler VUCA döneminin bir gerçeğidir ve liderin yapacağı en iyi şey, bu tehditleri tersine çevirmek ve fırsatlara dönüştürmektir. 2020’nin başında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, birçok sağlık kurumunu zor durumda bıraktı. Hastaneler, yoğun bakım üniteleri, tıbbi malzeme stokları ve insan kaynakları gibi konularda büyük baskılar oluştu. 

VUCA dönemi kriz ortamında birçok sağlık kurumu yöneticisi ekibiyle birlikte krizi fırsata çevirmek adına, kurumlarında Teletıp uygulamalarını geliştirdi. Dijital ortamın pandemi koşullarından ötürü fiziksel ortamın yerini almasıyla yaygınlaşan teletıp uygulamaları sayesinde hem sağlık hizmetini talep edenler hem de sağlık hizmetini verenlerin güvenlikleri sağlanmış oldu. Sağlık teknolojisi alanında yapılan yatırımlar ve sponsorluklar, kurumun teknolojik altyapısını güçlendirerek hem maliyetleri azaltma hem de daha kaliteli hizmet sunma fırsatı yarattı. Bu örnek, VUCA dünyasının getirdiği zorlukların, proaktif ve yenilikçi yaklaşımlarla nasıl fırsatlara dönüştürülebileceğini göstermektedir. Krizler, her zaman değişimin ve yenilikçiliğin önünü açan dönemeçler olarak görülebilir. Sağlık kurumu yöneticileri, bu dönemeçleri doğru bir şekilde değerlendirerek kurumları için değer yaratabilirler.

KAYNAKÇA:

Bulduklu, Y. ve Karaçor, S. (2017). Sağlık Hizmetlerinde Kriz İletişimi Ve Yeni Medya, Atatürk İletişim Dergisi, 14.

Pyle, B. (2015). 10 leadership skills for an uncertain world continued. Erişim adresi: http://www.outofthisworldleadership.com/blog-posts/10-leadershipskills-for-an-uncertain-world-continued/. ET: 07.07.2019

Baydaş ve öte. (2011). Kriz ve Kriz Yönetimi, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 

İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar, İstanbul: Beta Yayıncılık.


EtkinKampüs, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği etkinliklerle sadece akademik değil, aynı zamanda mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Etkin Kampüs’ün öğrencilere sunduğu  fırsatlar, onların alanlarındaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı oluyor.
Kampüs temsilciliği hakkında detaylı bilgiye erişmek için tıklayın.

Tüm etkinliklere ulaşmak için tıklayın.


YAZAR:
Koray MERSİN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4.Sınıf
Linkedln

 

Bu Yazıyı Paylaş
Yorum Yap