ULUSLARARASI ACİL HEMŞİRELERİ KONGRESİ / INTERNATIONAL EMERGENCY NURSING CONGRESS

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI Bildiri özeti gönderimi için son tarihi 15 Mayıs 2021 olup, elektronik sistem ilan edilen tarihte kapanacaktır. Bildiriler acilhemsireler@etkinkampus.com adresi üzerinden sisteme online olarak girilecektir. Posta ya da faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildirinizin türünü ve hangi bilimsel alana ait olduğunu, mailin “konu “bölümüne” mutlaka aşağıdakilerden birini yazınız: e-poster/derleme, sözel sunum/ derleme, e-poster/araştırma, sözel sunum/ araştırma, e-poster/ olgu sunumu, sözel sunum/ olgu sunumu. Bildirilerin kabul edilmesi için, bildiriyi sunacak yazarın kongreye kayıt ücretini yatırmış olması gerekmektedir. Bildiri özetleri İngilizce olarak gönderilecek olup; isteyen katılımcılar İngilizce ile birlikte Türkçe olarak da gönderebilirler. Kabul edilen bildiriler yazarın tercih ettiği dilde sunulabilir. Bildiri özetinde sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların adı soyadı ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir. Bildiri özet başlığı kısa olmalı ve konu içeriğini yansıtmalıdır. Başlık büyük harf ve koyu renkli olmalıdır. Bildiri özetlerinde bildiri başlığı yazıldıktan sonra parantez içerisinde çalışmanın türü (araştırma, derleme, olgu) yazılmalıdır. Bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından anlaşılır olmalıdır. Orijinal araştırma özetinde; giriş, amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Derleme özetinde; giriş, konunun kendine ait başlıkları, sonuç ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Olgu sunumu özetinde; giriş, olgu(lar), sonuç ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Bildiri özetleri 350-400 kelime arasında olmalıdır. Metin içinde uluslararası standart kısaltmalar kullanılabilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde parantez açılarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır. Yazarlar bildiri sunum şeklini (sözel ya da poster) tercih edebilirler. Ancak bildiri özetinin içeriğine göre Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından sunum şekli değiştirilebilir. Gönderilen bildirinin kabul veya reddi kongre bilimsel kurulu tarafından değerlendirilecek ve gerek görüldüğünde yazarlardan düzeltme istenebilecektir. Sisteme girilen tüm bildiler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır. Bildirinin kabul veya ret durumu, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir. Ayrıca kabul edilen bildiriler web sayfasında da duyurulacaktır. Sözel ya da poster sunum olarak kabul edilen tüm bildiriler kongre CD’sinde veya web sayfasında yer alacaktır. SÖZEL BİLDİRİ Sözel bildiri sunum süresi; sunum ve tartışma dahil toplam 10 dakika olacak şekilde planlanmalıdır. POSTER BİLDİRİ (E-POSTER) Bildiri Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek poster bildiriler kongrede elektronik poster olarak (e-poster) sunulacaktır. Poster olarak kabul edilen bildiriler, e-poster olarak WORD formatında ilan edilecek olan tarihte sisteme yüklenecektir.
Öğrenci & AHD Üyesi
Hemen Al
Kongre Bileti
Hemen Al

Bildiri Şartları ve Örneği
Hemen İncele
Yorum Yaz

ERKEN KAYIT ÖĞRENCİ VE AHD ÜYE: 150 ÇALIŞAN : 250 KURS ÜCRETLERİ 50 TL (Kurslarda Katılımcı Sınırı Vardır). https://www.etkinkampus.com/wp-content/uploads/2020/10/BİLDİRİ-ÖZETİ-HAZIRLAMA-KURALLARI.docx
Kongre Bildirileri acilhemsireler@etkinkampus.com adresine gönderilecektir. Gönderi kuralları için açıklama bölüm sonunu inceleyiniz.

Onursal Başkanlar
1. Semih KORKUT (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ)
2. Meral DÖLEK (AHEMDER I. VE II. DÖNEM BAŞKANI)
3. Yasemin TOKEM (AHEMDER III. DÖNEM BAŞKANI)
Kongre Başkanları
1. Gülbin KONAKÇI
2. Günnaz ŞAHİN
Kongre Sekreterleri
1. Yaşar BAĞ
2. Funda SOFULU
Organizasyon Komitesi
1. Sadık HANÇERLİOĞLU
2. İsmail TOYĞAR

Düzenleme Komitesi
1. Emrah AYKIR
2. Yaşar BAĞ
3. Ahmet BÜTÜN
4. Orhan ÇAKIR
5. Özüm ERKİN
6. Sadık HANÇERLİOĞLU
7. Nazlı ÖZCAN
8. Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
9. Sevgi ÖZTÜRK
10. Funda SOFULU
11. Gülten SUCU
12. İsmail TOYGAR
13. Özgür YETKİN

Etkinlik Detaylar
Etiket