Stajyer Araştırmacı Burs Programı nedir? Stajyer Araştırmacı Burs Programı başvuruları ne zaman? (STAR) burs miktarı ne kadar, başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) burs programının başlatılacağını açıkladı. Erdoğan’ın açıklaması sonrası STAR programı başvurularının ne zaman başlayacağı ve burs miktarının ne kadar olacağı birçok üniversiteli tarafından merak edilirken soruların cevapları da yanıt buldu…

STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üniversite gençliğine de müjde vermek istiyorum. Lisans seviyesindeki öğrenciler için kısa adı STAR olan stajyer araştırmacı burs programını başlatıyoruz. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük projenin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamasını yaptı.

Erdoğan “1000 gencimiz TÜBİTAK enstitülerinde veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde yer alma suretiyle bu programdan faydalanabilecek.” dedi.

Program kapsamında, COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerinde (dezenfektanlar, maske, koruyucu kıyafetler, doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar, ilaç, aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları vb.) görev alan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılara burs desteği sağlanacaktır.

Burslar, projedeki görevine devam etmesi koşuluyla bursiyerin desteklenmeye başlandığı tarih esas alınarak maksimum 12 aylık süre sonunda sona erdirilir. Görev alınan projenin durumuna göre süre uzatılabilir. Burs ödemeleri bursiyerin projeye dahil olduğu tarihte başlar, proje süresi boyunca devam eder. Proje devam ederken bursiyerlerin öğrenimini tamamlamış olması burs ödemesine engel olmamaktadır.

Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler, GYK kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde yapılabilir. 

BURS MİKTARI NE KADAR?

Varank, 12 ay süreli staj programına kabulde en önemli şartın COVID-19 ile mücadelede halihazırda sürdürülen ya da önümüzdeki dönemde başlayacak kamu destekli arge projelerinin yürütücüsünden kabul mektubu almanın olduğunu kaydederek, “Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin TL’ye kadar aylık burs vereceğiz. Bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz. Bilim insanlarımızın bu dönem hayati önemdeki projelerinde görev almak isteyen araştırmacıların açtığımız çağrıya başvurularını bekliyoruz. Böylelikle koronavirüs tehdidine karşı başlatılan ARGE projelerine nitelikli insan kaynağı kazandırabileceğiz ” diye konuştu.

TÜBİTAK’ın diğer programlarından da burs alınması halinde verilecek burs miktarı yukarıdaki miktara tamamlanır.

Bursiyerlerle ilgili 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrası (d) bendinde belirtilen %1 oranındaki iş kazası ve meslek hastalıkları primi ile bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için ayrıca %5 oranındaki genel sağlık sigortası primine ilişkin giderler sözleşme hükümlerine göre projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş tarafından açılan proje özel hesabına TÜBİTAK tarafından aktarılır. 5510 sayılı Kanundaki yükümlülükler, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş tarafından yerine getirilir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

STAR burs programının başvuru şartları ve başvuru tarihleri TÜBİTAK’ın internet sitesinden yayınlandı. Takvime göre, STAR burs başvuruları 30 Kasım 2020 tarihine kadar alınacak. STAR Lisans başvuruları 2 Kasım tarihinde başlayacak ve yine 30 Kasım 2020 tarihinde sona erecek.

Başvuru belgeleri kontrol edildikten sonra değerlendirme süreci başlatılır. Başvuruların değerlendirilmesi, alanında uzman panelist/danışmanlar tarafından Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ve Üniversite Giriş Sıralamasına göre yapılır. Başvurular BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

STAR burs başvuru şartlarıyla TÜBİTAK’ın https://www.tubitak.gov.tr/ internet sitesinden açıklandı. Başvuru şartları ve istenilen belgeler ise;

Başvuru Koşulları:

  1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak
  2. Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.
  3. Türkiye’de lisans, tezli yüksek lisans veya doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak ya da doktora derecesini almış olmak
  4. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak
  5. Özel öğrenci statüsünde olanlar bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

Başvuru Belgeleri:

  1. Öğrenci belgesinin e-devletten alınan çıktısı veya doktora mezuniyet belgesi
  2. COVID-19 ile ilgili bir projede araştırma yapmakta/yapacak olduğunu gösterir belge (Kabul belgesi araştırmanın yapılacağı tarihleri, araştırma konusunu içermeli ve davet eden araştırmacı (proje yürütücüsü) tarafından imzalanmış olmalıdır.)
  3. Program web sayfasında yer alan formatta hazırlanmış Başvuru ve Araştırma Öneri Formu

 

Kaynakça:

https://www.haberturk.com/stajyer-arastirmaci-burs-programi-basvurulari-ne-zaman-star-burs-miktari-ne-kadar-basvuru-sartlari-neler-2843519

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-star-burs-basvurusu-ne-zaman-stajyer-arastirmaci-burs-programi-star-burs-basvuru-tarihi-ve-basvuru-sartlari-yayimlandi-41641491/3

https://www.habervakti.com/egitim/stajyer-arastirmaci-burs-programi-nedir-stajyer-arastirmaci-burs-programi-ne-zaman-baslayacak-h125336.html

Benzer Yazılar
Yorum Yaz