fbpx

Psikoloji Öğrencilerinin Mutlaka Okuması Gereken 15 Kitap!

Psikoloji Öğrencilerinin Mutlaka Okuması Gereken 15 Kitap!

İstediğiniz bölüm, psikolojiye başladınız. Her şey çok güzel gidiyorken, hayallerinizi yaşıyorken birden baktınız ki Psikoloji bölümü ucu sonu belirsiz bir deniz. Hangi alana yöneleyim, ne okumalıyım, hangi kitapları okumam bana fayda sağlayacak?  soruları kafanızda dolanır durur. İşte size bu denizde kaybolmamak için güzel bir pusula olacak kitap listesi… Şimdiden keyifli okumalar dileriz!

1.Psikolojiye Giriş – Clifford Thomas Morgan

Her psikoloji öğrencisi psikolojiye giriş niteliğinde kitapları kesinlikle okumalıdır. Clifford Thomas Morgan’ın Psikolojiye Giriş kitabı da bu konuda tercih edilebilecek kaynakların başında geliyor. Morgan, bu kitapta vakalar açısından dünyada yapılan deneylerden bahsetmektedir. Bu yönüyle de psikoloji öğrencileri ve psikolojiye ilgisi olanların okuması gereken bir kitaptır.

2.İnsan Olmanın Psikolojisi – Abraham Maslow

Abraham Maslow, hümanist psikolojinin kurucuları arasında yer almaktadır. Hümanist psikolojiden önce insanın eksikliklerine yoğunlaşan bir bakış açısı hakimdi. Maslow, hümanist yaklaşımla insanın gücüne ve potansiyeline yoğunlaşmıştır. Ona göre ruh hastalıklarını anlamak için öncelikle ruh sağlığı anlaşılmalıdır. Maslow, İnsan Olmanın Psikolojisi kitabında diğer teorileri de reddetmeden farklı bakış açılarını bir araya getirerek insana dair özellikleri incelemiştir. 

3.Günübirlik Hayatlar – Irvin David Yalom

Bu kitapta Irvin David Yalom’un üzerinde çalıştığı ve kendini de etkileyen vakalarla haşır neşir olacaksınız. Odağında hayatın anlamı ve ölüm korkusu olan bu vakalarda yalnız danışanların değil, Yalom’un da süreç boyunca yaşadığı zorlukları, hikayelerin kendi hayatındaki izdüşümlerini göreceksiniz. Irvin David Yalom, Günübirlik Hayatlar kitabında iki ana konu üzerinde durmaktadır. Bunlardan bir tanesi hayatın anlamıyla ilgilidir. Hayatımızın kısa da olsa anlamlı ve mutlu olup olamayacağı sorusu pek çok kişi tarafından merak konusu olabilmektedir. Kitapta üzerinde durulan bir diğer konu ise ölüm korkusuna bağlı olarak ölümün gerçekte ne ifade ettiğidir. Yalom, üzerinde çalıştığı bu kitabı hazırlarken kendisini de etkileyen vakalarla karşılaşmış ve kendi hayatına dair çıkarımlarda da bulunmuştur. Günübirlik Hayatlar, sadece psikoloji öğrencileri değil, psikoterapiye ve kitabın ana konusunu oluşturan sorulara ilgi duyan herkes tarafından okunması gereken bir kitaptır.

4.Incognito – David Eagleman

“Siz daha tehlikeyi algılamadan, ayağınızı fren pedalının üstüne götüren kim? Neden sır saklama konusunda böylesine başarısız, nedenini bilmeden birini çekici bulmada bu kadar başarılıyız?” Beyninizin derinliklerini, davranışlarınızın temellerini, sizin varlığından haberdar olmadığınız “siz”i olabilecek en basit ve eğlenceli dille anlatan bir kitap Incognito. Kitabı bitirdikten sonra ufkunuzun genişlediğini hissedecek ve beyninizin potansiyelini keşfedeceksiniz.

5.Kendini Arayan İnsan – Rollo May

İnsanın içinde olan ve farkında olmadığı kişiliklerini ortaya çıkarmada kişisel gelişim ve psikoloji kitaplarının büyük bir önemi vardır. Bunlardan bir tanesine de Rollo May’in Kendini Arayan İnsan kitabıdır. May bu kitabında insanların içinde olan ve fark edemedikleri güçten bahsetmektedir. May’e göre insanlar kendilerini aramamakta ve bu sebeple de güçlerinin farkına varamamaktadırlar. May bu durumun değişmesini ve insanların sahip oldukları gücün farkına varmalarını istemekte ve bu kitapla bunu amaçlamaktadır. Rollo May, esprilerle eğlenceli hale getirdiği Kendini Arayan İnsan kitabıyla sizi düşünmeye sevk ederek içinizdeki gücün farkına varmanıza yardımcı olacaktır. 

6.İnsan Olmak – Engin Geçtan

1983 yılında yayımlanan ve baskısı defalarca tekrar eden bir kitap olan İnsan Olmak, insan olmanın ikileminden bahsetmektedir. Engin Geçtan’a göre toplumların çağdaşlaşması ile birlikte insanlar arasındaki ilişkiler de değişime uğramıştır. Artık insanlar eskisinden çok daha fazla insanla ilişki kurmayı tercih etmektedir. Ancak bu ilişkiler uzun süreli ve kalıcı olmaktan ziyade kısa süreli devam eden ve yüzeysel bir ilişkiden öteye gitmemektedir. Bu durum günümüz insan ilişkilerinde çokça yayılmış durumdadır. İnsan Olmak kitabı da bu konuya yönelik okunması gereken faydalı bir kitaptır.

7.Deliliğin Tarihi – Michel Foucault

Michel Foucault, Deliliğin Tarihi kitabında Batı’da deliliğe bakışın zamanla nasıl değiştiğini anlatmaktadır. Orta Çağ döneminde normal olarak görülen ve gündelik yaşamın bir parçası olan delilik zamanla dikkat çekici bir hale gelmiştir. Sokaklarda rahatlıkla dolaşabilen çılgınlar ve kaçıklar zamanla kendini normal olarak nitelendiren diğer insanlar tarafından tehlikeli sayılmaya başlamıştır. Böylece deliler ve diğer insanlar arasında tarihte ilk kez duvarlar örülmeye başlamıştır. Modernleşmeyle birlikte, insanların değişen düşünce yapısı sonucunda örülmeye başlayan bu duvar kaçıkların deli olarak nitelendirilmesine ve tımarhanelere kapatılmasına sebebiyet vermiştir. Sizler de deliliğin zaman içindeki değişimini daha detaylı öğrenmek istiyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız. 

8.Çağımızın Nevrotik Kişiliği – Karen Horney

Karen Horney, Çağımızın Nevrotik Kişiliği kitabında nevrotik kişiliklerin tanımını yaparken aynı zamanda bunun üstesinden nasıl gelinebileceğine de değinmiştir. Horney, bu durumun sebeplerinin kültürel olduğunu düşünmektedir. Horney’e göre nevrozların temelinde yatan kaygının sebebi insanların kendi içlerinde yaşadıkları çatışmalardan ve içerisinde bulunduğu toplumun kültüründen kaynaklanmaktadır. 

Çağımızın Nevrotik Kişiliği kitabı, okurken kişinin kendisini veya çevresindeki kişileri de sorgulamasına sebep olmaktadır. Kitap, kişiyi “Bende mi nevrotiğim?” veya “O da mı nevrotik?” gibi sorular sormaya ve düşündürmeye yönlendirmektedir.

9.Keşfedilmemiş Benlik – Carl Gustav Jung

Her insanın zihnini meşgul eden ve kaygılanmasına sebep olan çeşitli konular bulunmaktadır. Bunların en başında da kişinin hayatında gelecekte neler olacağına yönelik düşünceleri geldiğini söyleyebiliriz. Yaşamları süresince insanlar ekonomik, fiziksel veya kültürel anlamda gelecekte kendilerini nelerin beklediğini merak etmekte ve bu konularda beklentiye girmektedir. 

Carl Gustav Jung, Keşfedilmemiş Benlik kitabıyla insanların benliğine ışık tutmaktadır. Bu kitapla insanların kendilerini tanımasına ve benliğindeki duyguları keşfetmesine yardımcı olmaktadır. Jung’e göre toplumu bireyler oluşturmakta ve bu sebeple gerçek bir toplum oluşturmak ancak kaliteli bireylerle mümkün olabilmektedir. 

10.Akıl Hastalarının İç Dünyası – Bert Kaplan

Akıl hastalarının psikolojik durumlarını ele alan bu kitap, bilinen yanlışlara ışık tutmakta ve deliliğe olan bakış açısını değiştirmektedir. Sağlıklı olan bireylerin akıl hastalığına geçiş süreci ve sonrasında yaşadıkları ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Hastaların akıl hastanesinde geçirdikleri krizler ve bu krizler esnasında neler hissettikleri konusunda pek çok detaya yer verilen kitap sayesinde merak edilen pek çok soruya cevap bulabilmek mümkündür. Dostoyevski ve Tolstoy gibi isimlerin yaşadıklarına da yer verilen kitap okuyucuyu sıkmayacak şekilde kısa öykülerden oluşmaktadır. Sizler de akıl hastalarının yaşadıklarını daha ayrıntılı öğrenmek isterseniz bu kitabı mutlaka okumalısınız.

11.Dinle Küçük Adam – Wilhelm Reich 

Wilhelm Reich, Dinle Küçük Adam kitabında hem kendisini hem de okuru “küçük adam” olarak nitelendirmektedir. Reich, toplumda yapılan yanlışlar ve yozlaşmış düşünceleri olan insanlar için “küçük adam” tabirini kullanmaktadır. Ona göre duygusu olmayan, üretmek yerine tüketmeyi tercih eden, başkalarına itaat eden kişilere “Dinle Küçük Adam” diyerek seslenmektedir. Bu seslenme bir bakıma insanların hayvani yönüne yapılan bir seslenmedir. Yazarın amacı insanların bu durumlardan kurtarılmasıdır ve kitapta da bu konunun çözümüne yönelik açıklamalarda bulunmaktadır. 

Reich, ilişkilerdeki doğallık ve saflığın insan yaşamının temeli olduğunu ve bunun tüm insanlarda var olduğunu söylemektedir. Ancak hayattaki acımasız koşullar bireyin bu duruma boyun eğmesine ve itaatkar tutum sergilemesine neden olmaktadır. Reich ise bireyin tüm gücü eline alarak neler yapabileceğinin farkına varılmasını sağlamaktadır. Dünyanın en çok satan psikoloji kitapları arasında yer alan Dinle Küçük Adam, yayımlandığı günden bu yana bireylere ve toplumlara yol göstermeye devam etmektedir.

12.İnsan ve Davranışı – Doğan Cüceloğlu 

Terimler ve anlatımın tamamen bilimsel ölçekte olduğu bu eser, tam olarak ders kitabı niteliğindedir. İnsan psikolojisi nedir? Nasıl incelenir? Soruları cevaplanırken psikolojiye ait temel terimler işlenmiştir. Türk bilim adamlarının katkılarıyla ve Türk toplumunun yapısı harmanlanarak oluşturulmuştur. Kitaplığınızda mutlaka yerini alması gereken bir kitap ve mutlaka okunması gerekli. 

13.Totem ve Tabu – Sigmund Freud 

Toplum psikolojisinin kemikleşmiş sorunlarına farklı bir bakış açsısı getiren bu kitap, ilkel insan ve bizim çağdaşlığımız arasındaki bağlantıyı kuran ilk eser olma konusunda da dikkat çekmektedir. Totem bağları hakkında ciddi çıkarımlarda bulunarak, bu bağları güncel yaşantılarımızla ilişkilendirmiştir. Psikolojiyle ilgilenen herkesin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. 

14.Mutluluk Varsayımı – Jonathan Haidt 

Haidt, Doğu’nun ve Batı’nın bilgeliğine bakarak, uygarlıklar tarafından keşfedilmiş mutluluk fikirlerini anlatıyor. Araştırmalarının bulgularını bilişsel psikolojinin merceğinden geçirerek okuyucuya sunuyor. Siz de, anlam dolu bir yaşamın nasıl kurulacağını merak ediyorsanız bu kitabı kesinlikle okumalısınız. 

15.Değişen Be(y)nim – Sinan Canan

Sinirbilimci Sinan Canan’ın bu kitabında yalnızca öğrenmeyecek, aynı zamanda bolca eğleneceksiniz. Canan, salt bilgi sunmak yerine bilgilerini resimlerle, örneklerle pekiştirmiş ve ortaya beyinle alakalı oldukça ilgi çekici bir kitap sunmuş. Bizlere de yalnızca okuyup, üzerine düşünme kısmını bırakmış.

Psikoloji Kampını incelediniz mi ?
4 Gece 5 Gün Eğitim ve Eğlencenin bir arada olan kamp 28-22 Temmuz’da İzmir Foça’da

 

Şu yazılar da ilgini çekebilir:

https://www.etkinkampus.com/beyhan-budaktan-psikoloji-ogrencilerine-tavsiyeler/2021/07/27/

https://www.etkinkampus.com/psikoloji-meraklilari-icin-film-onerileri/2021/06/03/

https://www.etkinkampus.com/turkiyede-ve-dunyada-staj-ilanlari-bulabilecegin-siteler/2021/06/25/

Bu Yazıyı Paylaş
Yorum Yap